RANNE

Rannevammat johtuvat yleisimmin rannenivelen ylirasitustiloista sekä yksipuolisista työasennoista.

Yleisimmät vaivat

  • Tulehdukset

  • Tapaturmat

  • Ylirasitustilat

  • Lihasheikkous

  • Jännetupin tulehdus

  • Rannekanavan ahtauma

Teippaukset

  • Liikeradan ohjaava - / rajoittavateippaus

  • Kivun poisto - ja kohottava teippaus

Esimerkkiteippauksia